click mailifaucet
Jeśli chcesz oglądać tę stronę w języku polskim, prosimy przejść na http://surf4web.pl/terms-of-service.html
Regulamin serwisu Surf4web.eu
 • 01

  Wstęp

  Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu Surf4web.eu

 • 02

  Definicje użytych pojęć

  1. Właściciel - Adam Klein, Steinstr. 20, 23996 Bad Kleinen - Niemcy
  2. Admin / Administracja - osoba lub osoby wyznaczone przez właściciela zajmujące się serwisem Surf4web.eu oraz odpowiedzialne za poprawne jego działanie
  3. Serwis / Surf4web.eu - serwis internetowy dostępny pod adresem https://surf4web.eu
  4. Regulamin - Niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Surf4web.eu
  5. Użytkownik - osoba zarejestrowana w serwisie
  6. Polecony - użytkownik zarejestrowany w serwisie z polecenia innego użytkownika
  7. Sponsor - użytkownik, z którego polecenia zarejestrował się inny użytkownik
  8. Pakiet VIP - specjalny pakiet reklamowy składający się z reklamy w serwisie, płatnego członkostwa i punktów

 • 03

  Zasady ogólne

  1. Do programu może zapisać się każdy kto spełnia poniższe warunki:
   • ma ukończone 13 lat;
   • zna język polski lub angielski w stopniu komunikatywnym;
   • wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości email o charakterze marketingowym;
  2. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego należy podać dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym. Podanie danych niepełnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane jako oszustwo.
  3. Jedna osoba może założyć tylko jedno konto w serwisie.
  4. Na jedno domostwo można założyć maksymalnie jedno konto.
  5. Z jednego adresu IP można założyć maksymalnie jedno konto.
  6. Zabrania się generowania sztucznego ruchu za pomocą botów, skryptów, vps, wielokrotnego odświeżania, itp.
  7. Utworzenie konta i korzystanie z niego w serwisie jest dobrowolne oraz bezpłatne.
  8. Konto założone w serwisie jest własnością administracji i nie można go sprzedać, chyba że administracja się na to zgodzi.
  9. Każdy użytkownik serwisu podczas rejestracji otrzymuje bezpłatne członkostwo Standard i ma prawo do wykupienia członkostwa Premium, Business lub Ultimate
  10. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym prawem lub jakichkolwiek innych działań niezgodnych z przeznaczeniem serwisu.

 • 04

  Prawa oraz obowiązki użytkowników

  1. Użytkownik ma prawo:
   • w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w serwisie
    i skasować swoje konto wraz z wszystkimi danymi oraz zarobkami;
   • brać udział w konkursach i promocjach organizowanych przez serwis;
   • przeznaczyć swoje zarobki w programie na:
    • zakup reklamy;
    • zakup dodatkowego bonusu podwajającego zdobywane punkty;
    • wypłatę;
   • do wglądu w swoje dane i ich poprawiania.
  2. Użytkownik ma obowiązek:
   • przynajmniej raz na 7 dni zalogować się na swoje konto w serwisie
    i odwiedzić jedną ze stron reklamodawców, wykonując poprawnie zadanie;
   • dbać o swoje konto, a przede wszystkim nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim;
   • odwiedzać strony Reklamodawców;
   • znać treść Regulaminu oraz osobnych Regulaminów poszczególnych konkursów oraz ich przestrzegać;
   • utrzymywać dobre imię programu;
   • być użytkownikiem aktywnym.
  3. Punkty oraz pieniądze posiadane na koncie w serwisie Surf4web.eu mogą zostać wyzerowane, jeśli użytkownik nie loguje się na swoje konto dłużej niż 30 dni, a po 90 dniach braku aktywności konto może zostać trwale usunięte z serwisu bez możliwości jego przywrócenia.

 • 05

  Wypłaty zarobków

  1. Wypłaty realizowane są za pośrednictwem systemów Paypal, PerfectMoney oraz Payeer.
  2. Wypłacić można tylko środki z Salda głównego.
  3. Minimalna kwota wypłaty wynosi:
   • 0,01 USD - dla osób posiadających aktywne płatne członkostwo Ultimate,
   • 0,10 USD - dla osób posiadających aktywne płatne członkostwo Business,
   • 0,50 USD - dla osób posiadających aktywne płatne członkostwo Premium,
   • 1,00 USD - dla osób posiadających aktywne darmowe członkostwo Standard,
  4. Maksymalna kwota wypłaty wynosi:
   • 25,00 USD - dla osób posiadających aktywne płatne członkostwo Ultimate,
   • 15,00 USD - dla osób posiadających aktywne płatne członkostwo Business,
   • 2,00 USD - dla osób posiadających aktywne płatne członkostwo Premium,
   • 1,00 USD - dla osób posiadających aktywne darmowe członkostwo Standard,
  5. Każdy użytkownik może zlecić jedną wypłatę zarobków dziennie.
  6. Wypłaty można zlecać tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Wyjątkiem są osoby korzystające z członkostwa Ultimate, które mogą zlecać wypłaty 7 dni w tygodniu.
  7. Administracja serwisu Surf4web.eu pobiera prowizję w wysokości 5% od zlecanych wypłat.
  8. Wypłaty realizowane są w ciągu maksymalnie 14 dni, licząc od daty zlecenia wypłaty.
  9. Administracja może odrzucić niezrealizowaną wypłatę środków w dowolnym momencie jednocześnie zwracając środki na konto użytkownika.

 • 06

  Kary oraz Blokady kont

  1. Konto w programie może zostać usunięte za:
   • nie zalogowanie się na swoje konto dłużej niż 90 dni;
   • działania niezgodne z Regulaminem;
   • posiadanie więcej niż 1 konta;
   • próbę oszukania serwisu i/lub jego użytkowników;
   • działanie na niekorzyść programu i/lub jego użytkowników;
   • podanie niekompletnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych personalnych w swoim profilu oraz podczas rejestracji.
  2. Konto w programie może zostać zablokowane za:
   • działania niezgodne z Regulaminem;
   • publiczne oczernianie serwisu lub administracji np. na forum;
   • wyrażanie się w sposób wulgarny i nieetyczny w stosunku do administracji oraz innych użytkowników serwisu;
  3. Odblokowanie konta jest możliwe po wcześniejszym kontakcie z administracją serwisu przez dział: Kontakt.

 • 07

  Program partnerski

  1. W serwisie Surf4web.eu zostały wprowadzone maksymalne liczby bezpośrednich oraz wynajętych poleconych, które zależne są od rodzaju posiadanego przez polecającego członkostwa w serwisie.
  2. Za każdy zakup dokonany przez poleconego Sponsor otrzymuje prowizję zależną od rodzaju posiadanego przez sponsora członkostwa w serwisie.
  3. Po osiągnięciu maksymalnego limitu bezpośrednich poleconych na koncie sponsora kolejni poleceni nie będą dopisywani. Istnieje możliwość zwiększenia lub całkowitego usunięcia maksymalnego limitu bezpośrednich poleconych poprzez ulepszenie konta lub wykupienie odpowiedniej opcji w serwisie.
  4. Użytkownicy posiadający aktywne płatne członkostwo Ultimate otrzymują:
   • 5,00 USD za ulepszenie konta przez poleconego,
   • 10% wartości reklamy PTC obejrzanej przez poleconego,
   • 20% wartości reklamy zakupionej przez poleconego, opłaconej za pośrednictwem Paypal, PerfectMoney lub Payeer,
   • 10,00 USD za zakup Pakietu VIP przez poleconego
  5. Użytkownicy posiadający aktywne płatne członkostwo Business otrzymują:
   • 2,50 USD za ulepszenie konta przez poleconego,
   • 10% wartości reklamy PTC obejrzanej przez poleconego,
   • 10% wartości reklamy zakupionej przez poleconego, opłaconej za pośrednictwem Paypal, PerfectMoney lub Payeer,
   • 5,00 USD za zakup Pakietu VIP przez poleconego
  6. Użytkownicy posiadający aktywne płatne członkostwo Premium otrzymują:
   • 1,00 USD za ulepszenie konta przez poleconego,
   • 10% wartości reklamy PTC obejrzanej przez poleconego,
   • 5% wartości reklamy zakupionej przez poleconego, opłaconej za pośrednictwem Paypal, PerfectMoney lub Payeer,
   • 2,00 USD za zakup Pakietu VIP przez poleconego
  7. Użytkownicy posiadający aktywne darmowe członkostwo Standard otrzymują:
   • 0,50 USD za ulepszenie konta przez poleconego,
   • 10% wartości reklamy PTC obejrzanej przez poleconego,
   • 1% wartości reklamy zakupionej przez poleconego, opłaconej za pośrednictwem Paypal, PerfectMoney lub Payeer,
   • 1,00 USD za zakup Pakietu VIP przez poleconego
  8. Maksymalne limity poleconych wynoszą:
   • 15 bezpośrednich oraz 30 wynajętych poleconych - użytkownicy Standard,
   • 50 bezpośrednich oraz 100 wynajętych poleconych - użytkownicy Premium,
   • 150 bezpośrednich oraz 300 wynajętych poleconych - użytkownicy Business,
   • brak limitu bezpośrednich i wynajętych poleconych - użytkownicy Ultimate
  9. Prowizje dopisywane są do konta Sponsora automatycznie w chwili wykonania przez poleconego akcji (dokonania zakupu lub obejrzenia reklamy).
  10. Warunkiem otrzymania prowizji za akcje poleconego konieczne jest obejrzenie przez Sponsora minimum 3 reklam dnia poprzedniego, tj. Sponsor musi obejrzeć 3 reklamy w sekcji PTC dzisiaj, aby otrzymać prowizje za jutrzejsze akcje poleconych

 • 08

  Zamawianie reklam

  1. Środki na koncie w serwisie można przeznaczyć na reklamę.
  2. Formy reklamy dostępne w serwisie:
   • Wyświetlenia stron internetowych w autosurfie,
   • Wyświetlenia stron internetowych w sekcji PTC,
   • Umieszczenie linku pozycjonującego w stopce strony,
   • Wyświetlenia banera reklamowego o wymiarach 468x60px
  3. Zabrania się reklamowania stron, które:
   • są niezgodne z polskim prawem,
   • zawierają wirusy, trojany lub innego typu szkodliwe oprogramowanie,
   • nawołują do szerzenia rasizmu i/lub nienawiści,
   • zawierają wyskakujące komunikaty systemowe, reklamy POP-UP,
   • zawierające treści lub inne materiały o charakterze pornograficznym,
   • są niedostępne lub nie zawierają żadnych treści,
   • stanowią konkurencję w stosunku do Surf4web.eu,
   • nadużywają IFRAME,
  4. Dodawane adresy do stron/bannerów powinny bezwzględnie zawierać przedrostek "http://" lub "https://", chyba że podano inaczej.
  5. Nie ma górnego limitu liczby reklamowanych przez użytkownika stron.
  6. Wszelkie strony niezgodne z powyższymi wytycznymi mogą zostać usunięte przez administrację, a środki wydane na ich zakup nie podlegają zwrotowi.

 • 09

  Polityka prywatności

  1. Wszystkie podane przez Użytkownika dane są przechowywane w systemie i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  2. Użytkownik ma prawo do wglądu i zmiany danych podanych przez siebie.
  3. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta poprzez specjalny formularz w zakładce "Edycja Twoich danych".

 • 10

  Reklamacje i kontakt z administracją serwisu

  1. Każdy z użytkowników ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez Serwis.
  2. Reklamację należy przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w serwisie Surf4web.eu.
  3. Wszelkie złożone reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. Informacja zwrotna dotycząca reklamacji jest przesyłana drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania reklamacji.
  4. Wszelkie reklamacje złożone innym sposobem niż poprzez formularz kontaktowy będą automatycznie odrzucane.
  5. Kontakt z administracją serwisu w sprawach związanych z działaniem serwisu wyłącznie za pośrednictwem poczty email lub formularza kontaktowego.
  6. Wszelkie pytania nie związane z reklamacją, działaniem, funkcjonowaniem lub krytycznymi usterkami Serwisu mogą być ignorowane ze strony obsługi.

 • 11

  Polityka zwrotów

  1. Zakupione usługi są automatycznie dopisywane do konta w ciągu kilku chwil od wpłaty za pośrednictwem procesora płatniczego, w związku z czym nie podlegają zwrotowi.
  2. Prowizje za poleconych, a także zarobki dopisywane są automatycznie do konta, w związku z czym również nie podlegają zwrotowi.

 • 12

  Odpowiedzialność

  1. Administracja dołoży wszelkich starań, w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu.
  2. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim przez użytkownika oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze użytkownika oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.
  3. Administracja nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnionych na stronie materiałów.
  4. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, adresy stron, linki do stron, umieszczane w serwisie przez użytkowników.

 • 13

  Postanowienia końcowe

  1. Administracja zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w regulaminie w dowolnym momencie.
  2. Rejestrując się w serwisie zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości e-mail od administracji serwisu oraz jego partnerów,
  3. Rejestrując konto w serwisie zgadzasz się ze wszelkimi postanowieniami zawartymi w regulaminie.
  4. Wszelkie spory wynikające pomiędzy serwisem, a użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu, jeżeli będzie to niemożliwe, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Kartuzach, właściwy dla siedziby właściciela serwisu.

INFORMATIONS

 • Email: ptc24.org@gmail.com
 • Website: https://surf4web.eu
 • Phone: +48 516 322 713
 • Phone: +48 732 002 685